Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy - STIAHNETE TU 

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

— Komu: Unique Design, spol. s r.o., Orenburská 66, 82106 Bratislava, eshop@janapistejova.com

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............    

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............    

— Názov produktu (*) …………

— Číslo objednávky (*) ……….

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    

— IBAN na vrátenie peňazí (*) ……...— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............    

— Dátum ..............    

(*) Nehodiace sa prečiarknite.Späť do obchodu